träning stress hälsa

Vill du lära dig mer om träning, stress och hälsa

kanske använda träning som stressreducerande verktyg

eller gå ner i vikt

Vi konceptuerar vetenskapliga rön kring träning, stress och hälsa och gör dem till användbara redskap utifrån var och ens behov.  Nu online.

 

Sidan är under uppbyggnad

Stress och träning

Träning har i forskning visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att minska stress. Som med all effektiv träning måste den dock anpassas utifrån syftet. Lugna promenader är inte alltid bäst och bara tanken på att behöva byta om kan vara ett oöverstigligt hinder. Vi erbjuder guidning online för den som vill använda träning för att minska stress, både i förebyggande eller behandlande syfte.

Träning och hälsa för husbehov – kurs online

Nyfiken på att börja träna och vill göra rätt från början.

Du vet säkert att träning och hälsosam kost ger många positiva effekter. Den här kursen guidar dig till att göra träning till en framgångsrik del av din vardag utifrån just dina förutsättningar. Därtill får du lära känna din kropp på insidan, både hur du ser ut och fungerar.

minska i vikt med fatrex

Fatrex –  Fat Reducing Exercise

Ett vikt- och fettreduceringsprogram som fokuserar på de mest effektiva träningsformerna och dieterna för bestående viktminskning. Guidning via onlinetjänst.

bok träning stress hälsa

KONCEPT kring träning stress hälsa BASERADE PÅ VETENSKAP

Skapade utifrån behov, förutsättningar och med positiv påverkan på folkhälsan

Att göra rätt är lätt när man förstår

Bellnogi logga traning stress halsa