Varför ska vi överhuvud taget hålla på med träning?

Intervju med professorn

Fotograf Håkan Flank