Blogg

Övervikt kan vara nyttigt om du är äldre – ”Obesity paradox”

Övervikt kan vara nyttigt om du är äldre – ”Obesity paradox”

Det är nog få som har undkommit budskapet att övervikt och fetma är faktorer som är starkt förknippade med ökad risk för ohälsa och dödlighet. Media har varit rätt så duktiga på att sprida denna förkunnelse. Däremot är det troligen färre som känner till att det starka...

Håll – varför får man det?

Håll – varför får man det?

Om du tränar har du säkert varit med om att få håll. Håll kan beskrivas som en akut, övergående smärta i magen som utlöses av fysisk aktivitet. Det drabbar många, särskilt vid aktiviteter med upprepade överkroppsrörelser där överkroppen är sträckt. Cirka 70 procent av...

Stress och fetma – två sidor av samma mynt?

Stress och fetma – två sidor av samma mynt?

Spridningen av coronaviruset får stort mediautrymme i dessa dagar och det finns goda anledningar till det. Samtidigt har vi stress och fetma, två pågående epidemier i vårt avlånga land som har varat under lång tid och som genererar samhällskostnader, mänskligt lidande...

fler inlägg finns på bloggen

träning stress hälsa