Att göra rätt

är lätt
när man förstår

Bellnogi – Ditt stöd i förändrings-processen

Bellnogi AB, Falun.

grundaren

Med en fot i vetenskapen, en fot i idrott- o hälsoarbetet och en fot i sjukvården så har man förutom tre fötter fått god förståelse för olika behov och möjligheter.

Vi erbjuder ett snabbspår för den som vill ta saken i egna händer och hjälper till att bygga broar mellan olika disipliner.

Helena Bellardini, Falun

Visar grundare Helena Bellardini

Träning – naturligt och viktigt

Att vara fysiskt aktiv och träna är naturligt och viktigt för din hälsa och ditt välmående. Vår moderna livsstil gör emellertid att nödvändig rörelse ibland kan vara svårt att få till.

Ditt stöd

Bellnogi kan vara DITT stöd med träningen. För var och en som vill börja träna, förstå hur kroppen fungerar, minska skadlig stress med träning eller gå ner i vikt och se till att viktnedgången blir bestående.

Enkelt

På ett kortfattat och lättbegripligt sätt förklaras av sakkunniga hur träningen fungerar och hur du kan introducera den i just din livsstil för att få största möjlig nytta. 

Flexibelt

Vi vill göra det lätt genom att använda online-verktygens flexibilitet men samtidigt inte göra avkall på de psykosociala fördelarna. Tjänsterna kan därför bestå av utbildningsmaterial online, aktiviteter online och enskilda praktiska övningar.

Kvalitet

Forskning och vetenskapliga studier är en naturlig del för att kvalitetssäkra innehållet. Alla som arbetar har mångårig erfarenhet av sina områden och dokumenterad kompetens.

De tre spåren

De tre spåren är;

  • Onlinekurser – Träning och hälsa för husbehov
  • Minska stress med träning
  • Gå ner i vikt med Fatrex

Vi rekommenderar att du endast följer ett spår i taget.

Om mig och vägen fram till Bellnogi

Vägen fram till Bellnogi

…var lång och slingrig. Men med luppen i hand, också förvånansvärt målmedveten.

– Jag minns att redan som barn ville komma in i kroppen och få förståelse för hur den fungerar. Så jag letade efter kunskap.

Att söka in på idrottshögskolan var inte ett alternativ. Visserligen var jag en av de som först blev vald när det var dags för brännboll men jag var alldeles för bekväm för att underkasta mig en massa fysiska övningarna bara för att få tillgång till kunskap. Och läkare var otänktbart, det hade jag varken intresse eller betyg för. 

Friskvårdsutbildning

På en SISU-kurs i Eskilstuna fick jag för första gången stifta bekantskap med Rectus Femoris och jag klämde och kände för att få fatt på min egen.

Kunskapstörstande styrde jag kosan till ett av landets första Friskvårdsutbildningar långt från huvudstaden.

Därefter fortbildade jag mig vidare på Hagabergs Folkhögskola på vilken jag senare startade upp en ett-årig friskvårdsutbildning som finns kvar än idag.

Och på Axelssons massörutbildning fick jag ytterligare duvning i skelett- och muskelapparaten.

Sjukgymnastutbildning

På glada åttiotalet kunde det mesta fixas med litet hejarop och lösningarna på folkälsoproblemen var befriande naiva.

Ett bra sätt att råda bot på naiviteten var emellertid att genomgå sjukgymnastutbildningen, som det hette på den tiden, på självaste Karolinska Institutet.

Lugnets Idrottsvetenskapliga Institut

Knappt klar med studentfirandet bar det iväg till de vackra Dalarna med sina tegelröda hus och sin slaggvarp. Där halkade jag av en tillfällighet in och blev verksamhetsledare för LIVI, Lugnets Idrottsvetenskapliga Institut.

Högskolan Dalarna

Från LIVI var det bara ett stenkast till Högskolan Dalarna där jag utöver LIVI både arbetade som koordinator för Elitidrott- och högskolestudier, undervisande lärare på tränar- och vårdutbildningar och på specialkurser riktade till elitidrottare. Jag igångsatte och var även projektledare för Dala Sports Academy som lyftes upp som en europeisk förebild på en akademisk utvecklingsmiljö inom idrott och hälsa av EU i Bryssel.

Under högskoletiden fick jag lära känna massor av spännande personligheter både nationellt och internationellt som med lust och iver, vred o vände på sitt specialområde och med hummande och ifrågasättande malde kvarnarna för att så småningom komma fram till den sannolika sanningen.

Professor Michail Tonkonogi

En av dessas var Michail Tonkonogi som jag började samarbeta med. En professor med stor erfarenhet och skärpa som inte räds säga det som är politiskt obekvämt under förutsättning att det gör nytta och är korrekt.

Michail har en imponerande publikationslista och du kan ta del av den i DIVA. Han är rådgivare åt idrotten och har varit ansvarig för styrketräning vid Olympiatoppen. Han är vidare en flitigt anlitad expert i media för hans fanstastiska förmåga att på ett enkelt och lättförståeligt sätt förmedla kunskap kring träning, kost och hälsa.

Författarskap SISU

Nu blev det framtagning av kunskap och koncept utifrån flera olika målgruppers behov. När vi märkte att det saknades litteratur för tester och mätmetoder så påtalade vi detta för SISU Idrottsböcker som svarade; – Jamen skriv en bok ni…så då gjorde vi det.

Träningskoncept för barn, äldre och för viktminskning

När väl första boken var skriven djupdök vi i andra forskningsområden och allteftersom skapades nyttiga koncept med tillhörande litteratur.

Idrottsrörelsen fick sin bok om åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

Senior Power – styrketräning för äldre, gav gymmen kunskap och vägledning så att de numera kan vara en träningsplats även för de som är äldre.

Michails forskning kring mitokonrien lade grunden för en specifikt anpassad träning för att gå ner i vikt och varaktig viktminskning som vi kallar för Fatrex.

Böckerna är publicerade av SISUIdrottsböcker och du ser dem längst ner på sidan.

Forskning

Och sen har det även blivit forskning, både nationell och internationell. Den som vill veta mer kan söka på mitt namn i DIVA, det digitala vetenskapliga arkivet.

Stressande episod

Allting har ett slut och nu var det dags för en golvning. En omöjlig arbetsmiljösituation gjorde att jag fick lära känna de mekanismer som är förknippade med stressproblematik. Ett uppfriskande djupdyk i vetenskapen visade emellertid på bra verktyg. Utifrån detta skrevs boken Träna bort den stressrelaterade ohälsan.

Så varför Bellnogi

Jo, efter den här resan finns det en hel del med i bagaget och med Bellnogi kan vi nu erbjuda nya tjänster till den största målgruppen som finns, nämligen ALLA.

Vi har tagit fram och anpassat kunskaper om träning och hälsa utifrån ett husbehov som alla kan ha glädje av. En form av grundnivå för att undvika och minska på sjukdom. Det har blivit  Träning och hälsa för husbehov.

Då stressrelaterad ohälsa är ett växande problem och alltfler kommer att beröras handlar det andra konceptet om ett Träningsprogram för att minska på stress både för den som vill använda det som förebyggande verktyg eller som behandlande verktyg.

Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem men även om det bara handlar om att gå ner några kilon så kan det vara en utmaning. Vi erbjuder därför träningsprogram som är speciellt designade för effektiv och varaktig viktminskning.

 

…Och till sist tänker jag att det kanske finns andra än jag som skulle vilja veta vart Rectus Femoris sitter för ta ett rejält grepp om den och förstå hur muskeln faktiskt möjliggör att vi kan resa oss upp efter en rejäl golvning.

bok träning stress hälsa

KONCEPT kring träning stress hälsa BASERADE PÅ VETENSKAP

Skapade utifrån behov, förutsättningar och med positiv påverkan på folkhälsan

Att göra rätt är lätt när man förstår

Bellnogi logga traning stress halsa