BLI DIN

ET – EGEN TRÄNARE

kurs online

Träning och hälsa för husbehov

För dig som vill lära dig mer om träning, förstå hur rörelseapparaten (muskler, skelett, leder) fungerar och se resultat av dina träningsinsatser.

Kurser, forum och liveträffar får du tillgång till genom att lösa medlemskap som kommer att vara möjligt inom kort.

Exempel på kurser och lektioner:

  • Grundläggande om muskulaturen
  • Skelett och leder i benen
  • Muskulatur i ben
  • Hur man ska träna för ett generellt husbehov
  • Hur man gör för att träningen ska bli av

Frivilliga kunskapsavstämningar

 

Hur ska man göra för att träningen ska bli av

Intervju med professorn

Har du träningsfunderingar?

Varför träna

Olika typer av träning påverkar människokroppen på olika sätt som kan ha betydelse för hälsan. Träningen kan påverka våra kognitiva funktioner, motverka o förebygga sjukdomar såsom fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar. Stressrelaterad ohälsa kan både förebyggas och behandlas med rätt träning. Även vår förmåga till att vara socialt interaktiva upp i hög ålder kan bibehållas med hjälp av träning.

Vad ska tränas

Ja, det är helt avhängt med vilka mål du har med träningen. Vill du gå ner i vikt, bli starkare eller kanske minska på stress? En långdistanslöpare har ett helt annat träningsupplägg jämfört med till exempel en sprinter. Båda springer men på helt olika sätt och under skilda förhållanden. Träningen måste därför vara måldefinierad för att kunna ge önskat resultat.

 

Hur hårt

Det beror litet på vad du avser att påverka. Är det till exempel muskelstyrkan du vill öka så behöver du överkompensera. Då måste du ta i och bli trött. Eller om du vill öka konditionen behöver öka på stegen och komma upp i flås. Om du istället fortsätter att göra dina övningar precis som tidigare med samma belastning så är det underhållsarbete du håller på med.

För gammal

Träning är effektiva verktyg inte bara för att förbättra fysiken utan också för att fördröja och förhindra åldrandets effekter. De neuromuskulära strukturerna behåller sin fantastiska förmåga att svara på träning upp i hög ålder. Ett stort antal studier har visat att förmågan att svara på träning i form av till exempel ökad styrka inte skiljer sig mellan äldre och yngre individer. Träningens guldålder, då träningsinsatserna får stor påverkan, infaller vid 50+

Kostens betydelse

Träning handlar i grunden om att bygga upp kroppens strukturer. En förutsättning för uppbyggnad är att det finns rätt och tillräckligt med byggmaterial. Detta byggmaterial får man i sig via det man äter. En viktig byggkloss för muskeluppbyggnad är till exempel protein. Många äldre har svårt att täcka kroppens behov av protein så det är långtifrån en angelägenhet bara för kroppsbyggare. Även tajmingen av intaget har visat sig kunna vara kritisk.

 

l

Träningsupplägg

För att uppnå träningsmålet krävs planering på kort och lång sikt. För mål såsom att gå ner 10 kilo i vikt, orka lyfta 60 kg, förbättra konditionen, öka bålstyrkan med syfte att minska ryggproblem, springa 5 kilometer på en viss tid krävs att rätt aktiviteter anpassas efter status och förutsättningar och är designade för långsiktighet. Att som otränad direkt börja att springa de 5 kilometerna kan resultera i skador, vilket nog inte är träningsmålet.

Akut träningsanpassning

När du sätter igång och tränar kommer kroppen att anpassa sig för att tillgodose de behov som ställs. Hjärtat ökar sin slagvolym och blodkärlen regleras så att en ökad blodmängd innehållande syre når målorganen. Syret kommer att möjliggöra energifrigörelse i musklerna. Plötsligt finns en massa produkter i omlopp som kroppen måste hantera. Processerna övervakas hela tiden av nervsystemet. Kanske känns det litet trögt i början av passet men snart har du kommit in i det som brukar benämnas andra andningen. Kroppen kan då möta det akuta behovet.

!

Långsiktig anpassning

Vid regelbunden träning som ständigt kräver kroppslig anpassning kommer organen att förändras för att möta de ökade behoven.  Det kan ske i form av tillväxt, ökad energiupplagring, effektivare processer, hormonförändringar och effektivare nerv-muskelfunktion.  Förändringarna beror givetvis på vad som tränas. Kroppen är ekonomisk och spar på sina resurser. Vår moderna tillvaro ställer allt mindre krav på att vi ska vara fysiskt aktiva. Den minskade fysisk aktiviteten är dock kopplad till ett antal negativa faktorer såsom en ökad sjuklighet

 

Z

Avstämning mätning

Oavsett vad ditt mål med träningen är så är det bra att veta om den ger önskat resultat. Många parametrar är lätta att mäta medan andra kräver mer avancerad utrustning och expertis. Enkla redskap såsom en klocka, en våg, en vikt, en stegräknare eller ett måttband kan hjälpa dig att värdera. Många har väldigt fulla almanackor och det är därför viktigt att den tid som läggs ner blir ändamålsenlig. En halvtimmes effektiv träning kan utifrån flera aspekter vara bättre än flera timmars ineffektiv.

9 handfasta tips för att lyckas med träningen

Tips 1. Sträva efter att få kontinuitet i din träning

Tips 2.  Se till att du har ett tydligt mål med din träning och att träningen anpassas efter detta.

Tips 3. Få överblick och förståelse över de faktorer som påverkar träningsresultatet. 

Tips 4. Se till att träningen är anpassad efter just dig och dina förhållanden. Kopiera inte någon annans träningsprogram.

Tips 5. Undvik att träna ensidigt.

Tips 6. Se till att inte bara planera in träning utan även återhämtning.

Tips 7. Förse dig med lämplig utrustning för ändamålet. Den behöver inte vara exklusiv. Den behöver bara vara rätt.

Tips 8. Stanna upp då och då och utvärdera att träningen går mot dina uppsatta  mål.

Tips 9. Svackor är en del av träningsprocessen. Ta dem med ro och fokusera på kontinuiteten.

 

 

 

 

Bästa träningen är den som blir av och som anpassats till målet

Att göra rätt

är lätt
när man förstår

bok träning stress hälsa

KONCEPT kring träning stress hälsa BASERADE PÅ VETENSKAP

Skapade utifrån behov, förutsättningar och med positiv påverkan på folkhälsan

Bellnogi logga traning stress halsa