För den som är nybörjare på träning eller som kanske har varit inaktiv länge kan tröskeln för att komma igång med sin träning vara skyhög. Man nås av budskapet att träningen är viktig för hälsan och välbefinnandet men att ta själva steget och börja träna kan kännas som oöverstigligt. Nu finns en genväg via våra vardagsrörelser.

Våra muskler saknar ögon

Turligt nog är det så att våra muskler inte har några ögon och därför inte kan se vad som belastar dem. För kroppen spelar det därför ingen roll om det är hantlar som man tränar med eller om det kanske är bärkassar med några mjölkpaket som man lyfter.     

Faktum är att det inte är så svårt att finna utmärkta träningsmöjligheter i sin vardag om man bara förstår vad man ska sträva efter. Under en vanlig promenad kan man till exempel öka tempot något just när man går i uppförsbackar. Och när man är på väg från affären till bilen kan man böja armarna i armbågarna några gånger och lyfta bärkassarna upp och ner så att armmuskulaturen får ökad belastning. Vidare kan man försöka göra städningen i ett lite högre tempo än vad som känns bekvämt. Det viktigaste är att vara medveten om att man strävar efter att öka belastningen. Ett effektivt grepp som också har påvisats i intressanta vetenskapliga studier.

Forskning

En känd Harvard-psykolog Ellen J. Langer genomförde ett fascinerade experiment som involverade städpersonal på sju olika hotell. Hälften av städarna informerades om att deras arbete egentligen är rena träningen som gott och väl uppfyller de gällande rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Den andra hälften fick inte den informationen.

Fyra veckor senare visade det sig att gruppen som medvetandegjordes om att deras arbete är fysisk träning gick ner i vikt, minskade andel kroppsfett, BMI och midja-stusskvot. De fick också lägre blodtryck. Kontrollgruppen å andra sidan uppvisade inga sådana förändringar.

Använd vardagsrörelser som träning

Det kan därför vara smart att sina använda sina vardagsrörelser som fysisk träning. Går du uppför en trappa, dammsuger hemma eller tvättar bilen kan du tänka att du faktiskt tränar. Uppenbarligen funkar det. Kanske tar man i lite extra och går lite fortare i trappan när man betraktar det som träning. Oavsett vad som är mekanismen bakom fenomenet så kan det rätta tankesättet ge lite draghjälp på vägen mot bättre hälsa och livskvalité.