Vi är vana att betrakta musklerna som mekaniska maskiner som möjliggör rörelser, något vi nu behöver omvärdera. I de senaste årens forskning finns allt fler övertygande belägg för att muskler också reglerar och styr ett antal viktiga funktioner som är avgörande för vår hälsa och livskvalité.

Musklerna styr med hormoner

Det har visat sig att när vi belastar våra muskler producerar de en lång rad signalsubstanser, inklusive ämnen som kallas myokiner och är en form av hormoner. Dessa myokiner kommer från arbetande muskelceller ut i blodbanan och sprids till kroppens alla delar och vävnader. Forskningen har visat att myokiner som frisläpps från muskler när vi tränar i allra högsta grad är involverade i processer och funktioner som kroppsviktkontroll, låggradsinflammation (som är kritisk för kardiovaskulär hälsa), insulinkänslighet, bekämpning av cancerceller och kognitiv funktion (Hoffmann & Weigert 2017).

Förutom myokiner, som till sin kemiska struktur är små proteiner och därför liknar de klassiska hormonerna, har man även identifierat ett antal så kallade metaboliter, dvs produkter av ämnesomsättning i muskler som i likhet med myokiner släpps ut i blodet från arbetande muskler och påverkar kroppens hälsa och funktion. 

Muskler och forskning

I en färsk översiktsartikel publicerad i december 2020 har forskare sammanställt de studier där effekter av metaboliter på hälsoparametrar undersökts (Yang & Kwon 2020). Resultaten från tolv experimentella studier visar att muskelmetaboliter som frisätts vid träning påverkar såväl hjärnan som lever, skelett och fettväv. Effekterna är minst sagt fascinerande. Bara för att nämna några så har man visat att dessa metaboliter minskar depression, förbättrar minne, ökar celldelning i hjärnan, ökar fettförbränning och ämnesomsättning, minskar förlust av benmassa (benskörhet) och bidrar till ökad muskelmassa.

Musklerna viktiga för hälsan

Dessa forskningsrön förändrar vår syn på muskulaturen i grunden. Muskler är inte bara mekaniska maskiner som ger oss rörelseförmåga. Muskler är styrande organ som påverkar hela kroppens tillstånd och funktion. Att hålla sina muskler aktiva är därför viktigt för att behålla och stärka sin hälsa.

Mer information om studierna finns i länkarna

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5666622/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7744613/