övervikt fetma

Det är nog få som har undkommit budskapet att övervikt och fetma är faktorer som är starkt förknippade med ökad risk för ohälsa och dödlighet. Media har varit rätt så duktiga på att sprida denna förkunnelse. Däremot är det troligen färre som känner till att det starka sambandet mellan övervikt och ohälsa gäller främst för unga vuxna. För äldre kan det faktiskt vara det omvända.

Situationen är faktiskt ganska paradoxal. Även om man betraktar en sådan sjukdom som åldersdiabetes som är oerhört starkt förknippad med just övervikt och fetma så har det nyligen visats i en studie på 1616 (varav 501 med diabetes) att för äldre personer med typ 2 diabetes utgör övervikt och fetma en faktor som signifikant minskar risken att dö (Bijani et al 2018). Det innebär att de ungas skönhetsideal och seniorernas hälsoideal är två olika saker och ska inte förväxlas. Det är ok att unna sig en bit kaka utan att behöva tänka på midjeomfånget om man känner för det som senior så länge man i övrigt är fysiskt aktiv och någorlunda hälsosam.

Orsakerna till detta fenomen är inte klarlagda. Man vet dock att det största grundläggande problemet för äldre är förlust av muskelmassa (sarcopenia) som i sin tur orsakar en mängd hälsoproblem och kanske främst de metabola störningarna. Att ha en del övervikt medför automatiskt att muskler belastas lite extra, man måste ju bära dessa extra kilon. Man kan spekulera att fördelar med extra belastning på musklerna och därmed i större grad av bibehållen muskelmassa överväger nackdelar med själva övervikten.

Obesity paradox on the survival of elderly patients with diabetes: an AHAP-based study.

Bijani A, Cumming RG, Hosseini SR, Yazdanpour M, Rahimi M, Sahebian A, Ghadimi R

J Diabetes Metab Disord. 2018 Apr 11;17(1):45-51. doi: 10.1007/s40200-018-0337-7. eCollection 2018 Jun.

fler inlägg finns på bloggen

träning stress hälsa