Om du tränar har du säkert varit med om att få håll. Håll kan beskrivas som en akut, övergående smärta i magen som utlöses av fysisk aktivitet. Det drabbar många, särskilt vid aktiviteter med upprepade överkroppsrörelser där överkroppen är sträckt. Cirka 70 procent av löpare uppger att de har upplevt håll under det senaste året och i varje lopp upplever ungefär en av fem deltagare håll.

Oklar orsak till håll


Det finns flera olika teorier om varför håll uppstår – bland annat att det skulle bero på syrebrist i diafragman, förändrat blodflöde i inre organ i bukhålan, såsom lever eller mjälte, påfrestningar på de bindvävsstrukturer som fäster inre organ i bukhålan vid diafragman eller påfrestningar på bukhinnan. Forskarna är alltså inte överens om detta än.

Vissa drabbas oftare av håll än andra


Det är inte heller klarlagt varför vissa individer drabbas mer än andra. Det finns en del belägg för att unga personer drabbas i större utsträckning. Man har också observerat att personer med mer uttalade kurvor i ryggraden tycks ha högre risk att drabbas. Vidare finns det tecken på att konsumtion av energirika drycker som är relativt koncentrerade (så kallade hypertoniska drycker) kan vara en faktor som ökar risken för håll.

Rekommendationer för att undvika håll


Vanliga rekommendationer för att undvika håll är att undvika stora volymer av föda och särskilt av hypertoniska drycker minst två timmar före aktivitet, att förbättra kroppshållningen, särskilt i bröst-ryggregionen, att stärka bålmuskulaturen för att förbättra stödet för de inre organen, eller att använda ett brett, stödjande bälte. Men precis som när det gäller orsakerna bakom håll är dessa åtgärder ofullständigt beforskade och till stor del baserade på anekdotiska belägg.

Tillbaka till bloggens startsida